Kutsut piirin koulutustapahtumiin

HEI! Muutos yhdistysten taloudenhoitaja koulutuksen ajankohdan muutoksesta.